Advokatfirmaet Wulff bistår i alle typer straffesaker

Advokatfirmaet Wulff bistår i alle typer straffesaker

Når du har behov for advokat, enten som siktet/tiltalt i en straffesak eller som utsatt for en straffbar handling, har du rett til å la deg bistå av den advokaten du selv velger. Du velger da fritt akkurat den advokaten du mener ivaretar deg best uansett hvor i landet denne advokaten holder til. Dersom du velger en advokat der du selv bor eller der saken skal gå vil du som regel ikke ha noen kostnader ved å bruke advokat. Velger du en advokat et annet sted vil det alltid være lurt å bli enige først om hvor mye advokaten tar betalt for reisen dersom staten ikke dekker denne.