Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

domstolens frist til å bestemme når saken skal gå

domstolens frist til å bestemme når saken skal gå