Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Monthly Archives: oktober 2021

Når er et straffbart forhold foreldet

Når er et straffbart forhold foreldet

Når et straffbart forhold er foreldet varierer etter hvilken strafferamme bestemmelsen som regulerer lovbruddet har.   Straffeloven § 86. Foreldelsesfristen Fristen for foreldelse av straffansvar er a) 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år, b) 5 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 3 år, c) […]

Read More

Kan man kjøpe ammunisjon til våpen uten tillatelse?

Kan man kjøpe ammunisjon til våpen uten tillatelse?

  Det følger av våpenloven § 13 at man må ha tillatelse fra politiet hvis man ønsker å kjøpe ammunisjon eller erverve ammunisjon på annen måte. Det er altså ikke slik at man kan oppbevare ammunisjon man har fått eller funnet dersom man ikke har tillatelse til å inneha ammunisjon. Våpenloven § 13. Den som […]

Read More

Skal du vitne i en rettssak?

Skal du vitne i en rettssak og er usikker på hvordan det foregår? Domstoladministrasjonen har laget en film som forklarer prosessen i grove trekk.

Read More

Besøksforbud

Besøksforbud

Bestemmelsen som regulerer besøksforbud finner du i straffeprosessloven § 222 a og ikke i straffeloven. Et besøksforbud er ikke en straff, men et virkemiddel som skal virke preventivt hvor det er en fare for at noen begår straffbare forhold mot en person. Hvis man ikke er enig i besøksforbudet man er ilagt så kan man […]

Read More

Det skjer ikke noe hver dag

Det skjer ikke noe hver dag

For den som er utsatt for straffeforfølging er ofte saken mot seg det viktigste som foregår i livet akkurat nå. Det er likevel ikke slik at det skjer noe i saken hver dag. Politiet, advokaten og andre som har med saken å gjøre gjennom sin jobb har mange andre saker samtidig og det må påregnes […]

Read More

Status som?

Status som?

  Du kan ha tre forskjellige statuser i en etterforskning hvor det er antatt at du har gjort noe straffbart Mistenkt Mistenkt er laveste nivå og er utgangspunktet når mistanken retter seg mot deg i en sak. Siktet (straffeprosessloven § 82) Siktet er du når du er erklært for siktet eller når forfølging mot deg […]

Read More

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Dersom du er mistenkt i en straffesak har du en rett til ikke å forklare deg. Det er likevel normalt sett slik at du bør møte til innkalt avhør selv om du ikke har tenkt å forklare deg. Mitt råd er å ha med seg advokat i slike avhør da etterforskeren nesten alltid vil presse […]

Read More

Politiavhør – Alstahaug lensmannskontor

I dag bistår advokat Wulff Hansen klient i avhør hos Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor. Nordland politidistrikt Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor Telefon: 75 11 27 00 Telefaks: 75 04 50 29 Besøksadresse: Torolv Kveldulvsons gate 27, 8800 Sandnessjøen Postadresse: Postboks 94, 8801 Sandnessjøen E-post: post.helgeland@politiet.no

Read More

Advokat med i politiavhør

Advokat med i politiavhør

Dersom du er innkalt til politiavhør (mistenkt eller siktet for et straffbart forhold) eller du er pågrepet og det skal tas et avhør av deg så har du krav på å la deg bistå av advokat under avhøret. Advokaten som er med deg i avhør har i utgangspunktet en passiv rolle. Det vil si at […]

Read More

Når skal advokaten ha kappe på i straffesaker?

Når skal advokaten ha kappe på i straffesaker?

Som utgangspunkt er det under hovedforhandling at advokaten (aktor og dommer også) har kappe på. Det vil si at i saker om varetektsfengsling bruker ikke aktørene i retten kappe.   Regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen er fastsatt ved kgl.res. 23. juni 1995 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 […]

Read More

Lov om straff – Straffeloven

Lov om straff – Straffeloven

Straffeloven som vi praktiserer i dag er fra 2005 og trådte i kraft 1. oktober 2015. Loven erstatter straffeloven av 1902. Fortsatt fører vi saker etter den gamle straffeloven ettersom det er slik at straffbare forhold som er begått før 1. oktober 2015 skal føres etter den gamle loven. Du kan lese hele straffeloven av […]

Read More

Fritt forsvarervalg

Fritt forsvarervalg

Visste du at du kan velge akkurat den advokaten du selv vil ha? I Norge har vi det vi kaller for fritt forsvarervalg. Det vil si at selv om du får tildelt en tilfeldig advokat eller en fast forsvarer så kan du velge den advokaten du ønsker. Mange har en advokat de stoler på eller […]

Read More

Straffeloven § 102

Straffeloven § 102

§ 102. Forbrytelse mot menneskeheten For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning, a) dreper en person, b) utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis, c) […]

Read More