Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Lov om straff – Straffeloven

Lov om straff – Straffeloven

Straffeloven som vi praktiserer i dag er fra 2005 og trådte i kraft 1. oktober 2015. Loven erstatter straffeloven av 1902. Fortsatt fører vi saker etter den gamle straffeloven ettersom det er slik at straffbare forhold som er begått før 1. oktober 2015 skal føres etter den gamle loven.

Du kan lese hele straffeloven av 2005 her: Straffeloven av 2005

Straffeloven av 1902 kan du lese her: Straffeloven av 1902

 

Leave a comment