Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Advokat med i politiavhør

Advokat med i politiavhør

Dersom du er innkalt til politiavhør (mistenkt eller siktet for et straffbart forhold) eller du er pågrepet og det skal tas et avhør av deg så har du krav på å la deg bistå av advokat under avhøret.

Advokaten som er med deg i avhør har i utgangspunktet en passiv rolle. Det vil si at han avbryter som regel lite hvis det ikke er helt åpenbare ting som må stoppes eller sies ifra om. Som utgangspunkt er advokaten tilhører. Det er likevel min oppfatning at etterforskere oppfører seg bedre under avhør når advokat er tilstede. Dette fremkommer i tilbakemeldinger fra klienter.

Det er også ofte at man møter på manglende juridisk kunnskap hos etterforskere. Når etterforskere spør om straffeskyld, tilståelsesdom, strafferabatt osv er det ikke alltid de selv vet hva dette faktisk innebærer. Det kan være greit å ha med seg en advokat som kan forklare disse tingene mer inngående.

Enda viktigere er gjennomgangen av avhøret. Politiet synes i større og større grad å benytte resymé i stedet for ren avskrivning og det blir derfor viktigere noen gang at gjennomgangen av avhøret før det skrives under blir grundig. Et resymé er etterforskerens oppfatning av det som blir sagt og ikke det som blir sagt. Dette er viktig å få med seg da aktor i de fleste straffesaker er glad i å konfrontere tiltalte med hva som skulle vært sagt i avhør dersom dette avviker fra det som blir sagt i retten. Hvis advokaten har vært med i avhør vil nytten være større når han så er med på gjennomgangen av avhøret senere.