Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Dersom du er mistenkt i en straffesak har du en rett til ikke å forklare deg. Det er likevel normalt sett slik at du bør møte til innkalt avhør selv om du ikke har tenkt å forklare deg. Mitt råd er å ha med seg advokat i slike avhør da etterforskeren nesten alltid vil presse på etter at du har sagt at du ikke vil forklare deg. Forsøk på å stille spørsmål like vel, starte i det små for å se om du løsner og går tilbake på den grensen du har sagt osv. Har du advokat med vil du lettere kunne stå imot det presset som ofte vil være dersom du har valgt ikke å forklare deg. Det er forøvrig ikke straffbart som mistenkt i en straffesak å lyve eller ikke fortelle hele sannheten om hva som har skjedd. Vær derimot oppmerksom på at det likevel vil være straffbart dersom du skylder på noen du vet er uskyldig eller forklarer deg på en slik måte at andre uriktig utsettes for straffeforfølging.


Har du behov for råd og veileding i din straffesak kan du ringe oss på 751 75 800 (tast 4 når du kommer til telefonsvarervalgene)