Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Monthly Archives: november 2021

Straff ved promillekjøring

Straff ved promillekjøring

Straffen for å kjøre i påvirket tilstand fremgår av vegtrafikkloven og ikke straffeloven. I vegtrafikkloven § 31 fremgår det at: Kjøring med promille mellom 0,2 og 0,5 gir bot som straff. Kjøring med promille mellom 0,5 og 1,2 gir bot og betinget eller ubetinget fengsel Kjøring med promille over 1,2 gir bor og ubetinget fengsel. […]

Read More

Frist for beramming av straffesak

I meddommersak har domstolen en frist på 2 uker til å sette dato (beramme) hovedforhandling (rettssaken) etter at saken er kommet inn til domstolen. Dette følger av straffeprosessloven § 275, 1. ledd: «Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten. Om ikke særlige forhold er til […]

Read More

Valg ved forkynning av dom

Valg ved forkynning av dom

Etter gjennomført straffesak i tingretten (hovedforhandling, varetektsfengsling eller eventuelt tilståelsesdom) skal dommen forkynnes for tiltalte/siktede. Uansett hvordan dommen blir forkynt så vil det være tre valg. Akseptere dommen Anke på stedet Betenkningstid Som regel diskuterer forsvarer og klient på forhånd hvilket alternativ som skal velges ved forskjellige utfall. Ved frifinnelse vil de fleste naturligvis akseptere […]

Read More

Benådning

Benådning

Benådning er omtalt i påtaleinstruksen § 31-1   Påtaleinstruksen § 31-1.Benådning av straff Søker en domfelt som er på frifot om benådning for straff, skal det politidistrikt som tidligere har behandlet straffesaken forberede benådningssaken. Gjelder søknaden benådning for flere forhold, skal det politidistrikt som har ansvar for den nyeste straffesaken forberede benådningssaken og innhente relevante […]

Read More