Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Enhver som er mistenkt i en straffesak kan velge ikke å forklare seg eller han kan velge å ikke forklare seg uten advokat. Som mistenkt har man ikke plikt på noe trinn i etterforskningen eller i domstolen til å forklare seg. Man kan gjennomgå hele prosessen uten noen gang å ha sagt et ord og det er helt i orden.

Når en blir tatt inn til politiavhør med status som mistenkt skal den som tar avhøret lese opp mistenktes rettigheter. En av disse rettighetene er å ha en forsvarer tilstede. Mange velger å si at de ikke vil forklare seg uten at de har advokat tilstede. Dette skal politiet respektere. De skal ikke fiske etter noen lavtelskersvar eller andre uttalelser. Spesielt under pågripelse, på åstedet osv ser man ofte at politiet fortsetter å spørre og grave selv etter at mistenkte har sagt at han ikke vil forklare seg uten advokat. Det er et åpenbart brudd med mistenktes rettigheter og rettssikkerhet. Dessverre skjer det ofte.