Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

DNA-analyser – Slik fungerer det

DNA-analyser – Slik fungerer det

DNA-analyser er blitt en viktig del av norsk politietterforskning etter den såkalte DNA-reformen i 2008. Endringene innebar at enhver politibetjent kan sikre biologiske spor på et åsted. Men hva skjer egentlig med prøvene etter at de er innsamlet?

Ved hjelp av en DNA-analyse kan politiet koble en person til et sted eller en gjenstand. Dette gjør det mulig å identifisere en mistenkt eller bekrefte en persons tilstedeværelse på et åsted. Men det er viktig å understreke at DNA-analyser alene aldri kan avgjøre skyldspørsmål. Analyseresultatene må tolkes i lys av andre bevis og opplysninger i saken.

En DNA-analyse er veldig treffsikker, men det er ikke alltid opplagt hvordan prøvesvaret skal tolkes. Det er også en risiko for såkalt «DNA-smitte», hvor DNA fra en uskyldig person eller politiet selv kan komme inn i prøven. Derfor må resultatet tolkes i lys av annet man vet om åstedet, personer og hendelser.

I dag er det avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus som utarbeider DNA-profiler basert på biologiske spor innhentet av politiet. Men fra 2023 vil også Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø utføre analyser på oppdrag fra politiet.

DNA-analyser har vist seg å være en svært verdifull ressurs for norsk politi i etterforskningen av kriminalsaker. Men det er viktig å huske på at denne teknologien kun er én del av det store puslespillet i en etterforskningssak. Gjennom grundig og presis arbeid kan DNA-analyser bidra til å oppklare kriminalsaker og sørge for at de skyldige blir tatt.


Oppsummert:

  1. DNA-reformen i 2008 ga økt bruk av DNA-analyser i norsk politi.
  2. DNA-analyser kan koble en person til et sted eller en gjenstand.
  3. DNA-analyser alene kan ikke avgjøre skyldspørsmål, og tolkning er nødvendig.
  4. Biologisk materiale trengs ikke mye for å lage en profil, noe som kan føre til feiltolkninger.
  5. Avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus utarbeider DNA-profilene i dag, men også Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø skal gjøre analyser fra 2023.