Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Ordensforstyrrelse i straffeloven – Hva innebærer det?

Ordensforstyrrelse i straffeloven – Hva innebærer det?

Straffeloven § 181 omhandler ordensforstyrrelse, og er en bestemmelse som kan ha store konsekvenser for de som blir dømt for å ha forstyrret den offentlige fred og orden.

Ifølge loven kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 6 måneder dersom man ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer den alminnelige fred og orden. Dette kan for eksempel dreie seg om å lage mye støy på et offentlig sted eller å starte et slagsmål som skaper uro og uro.

I tillegg kan man straffes dersom man forstyrrer lovlig ferdsel, omgivelsenes nattero, eller omgivelsene på et sted hvor man er pålagt å fjerne seg. Dette kan for eksempel dreie seg om å nekte å fjerne seg fra et sted når man blir bedt om det av politiet eller andre offentlige myndigheter.

Straffeloven § 181 gjelder også i tilfeller der man forulemper eller volder fare for andre som følge av selvforskyldt rus. Dette kan for eksempel dreie seg om å kjøre bil i beruset tilstand eller å utvise aggressiv atferd mens man er påvirket av rusmidler.

Det er viktig å være oppmerksom på at ordensforstyrrelse er en straffbar handling, og at man kan bli straffet både med bot og fengsel dersom man bryter loven. Det er derfor viktig å respektere andres rettigheter og å opptre på en ansvarlig og hensynsfull måte i det offentlige rom.


Hvis du skulle ende opp med en bot eller et forelegg, kan det være lurt å vurdere om du ønsker å vedta dette eller om du vil prøve saken for retten.

Hvis du velger å ikke vedta forelegget, har du rett til å få oppnevnt en forsvarer som kan bistå deg i saken. En dyktig forsvarer kan hjelpe deg med å vurdere bevisene mot deg og gi deg råd om hva som vil være den beste strategien for å få saken din behandlet på en rettferdig måte.

Advokat Christian Wulff Hansen er en erfaren forsvarer som kan hjelpe deg hvis du skulle havne i en slik situasjon. Han har lang erfaring med strafferett og bistår både privatpersoner og bedrifter i straffesaker. Du kan kontakte ham på telefonnummer 751 75 800 hvis du har behov for juridisk bistand i en straffesak.

Husk at det å ta kontakt med en forsvarer ikke betyr at du er skyldig eller at du vil bli dømt. Det er en rettighet du har som sikrer at du får en rettferdig rettergang og en mulighet til å forsvare deg selv på best mulig måte.