Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

forsvarer Selvtekt er en handling som ellers ville være straffbar, men som kan være lovlig når visse vilkår er oppfylt.

forsvarer Selvtekt er en handling som ellers ville være straffbar, men som kan være lovlig når visse vilkår er oppfylt.