Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Category: Straffeloven

Når er et straffbart forhold foreldet

Når er et straffbart forhold foreldet

Når et straffbart forhold er foreldet varierer etter hvilken strafferamme bestemmelsen som regulerer lovbruddet har.   Straffeloven § 86. Foreldelsesfristen Fristen for foreldelse av straffansvar er a) 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år, b) 5 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 3 år, c) […]

Read More

Lov om straff – Straffeloven

Lov om straff – Straffeloven

Straffeloven som vi praktiserer i dag er fra 2005 og trådte i kraft 1. oktober 2015. Loven erstatter straffeloven av 1902. Fortsatt fører vi saker etter den gamle straffeloven ettersom det er slik at straffbare forhold som er begått før 1. oktober 2015 skal føres etter den gamle loven. Du kan lese hele straffeloven av […]

Read More

Straffeloven § 102

Straffeloven § 102

§ 102. Forbrytelse mot menneskeheten For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning, a) dreper en person, b) utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis, c) […]

Read More