Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Category: Gjennomføring av rettsmøte

Når skal advokaten ha kappe på i straffesaker?

Når skal advokaten ha kappe på i straffesaker?

Som utgangspunkt er det under hovedforhandling at advokaten (aktor og dommer også) har kappe på. Det vil si at i saker om varetektsfengsling bruker ikke aktørene i retten kappe.   Regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen er fastsatt ved kgl.res. 23. juni 1995 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 […]

Read More