Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Straffeloven § 31 – Fengselsstraff

Straffeloven § 31 – Fengselsstraff

Fengselsstraff er en alvorlig konsekvens av å bryte loven, og kan ha betydelige konsekvenser for livet til den domfelte. Straffeloven § 31 fastsetter retningslinjene for fastsettelse av fengselsstraff, og det er viktig å forstå hvordan dette gjøres. Ifølge § 31 kan fengselsstraff idømmes når dette er bestemt i straffebudet. Dette betyr at det ikke alltid […]

Read More