Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Straff ved promillekjøring

Straff ved promillekjøring

Straffen for å kjøre i påvirket tilstand fremgår av vegtrafikkloven og ikke straffeloven. I vegtrafikkloven § 31 fremgår det at: Kjøring med promille mellom 0,2 og 0,5 gir bot som straff. Kjøring med promille mellom 0,5 og 1,2 gir bot og betinget eller ubetinget fengsel Kjøring med promille over 1,2 gir bor og ubetinget fengsel. […]

Read More

Frist for beramming av straffesak

I meddommersak har domstolen en frist på 2 uker til å sette dato (beramme) hovedforhandling (rettssaken) etter at saken er kommet inn til domstolen. Dette følger av straffeprosessloven § 275, 1. ledd: «Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten. Om ikke særlige forhold er til […]

Read More