Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Begrensninger i besøksforbudet

Begrensninger i besøksforbudet

Et besøksforbud må ikke være et fullt ut kontaktforbud slik det oftest er. De fleste besøksforbud er standardutformet ved at det fremgår at man ikke har lov å ta kontakt direkte eller gjennom tredjemenn. Det vil da ikke bare være «besøks»-forbud i den forstand at man ikke fysisk får lov å oppsøke vedkommende, men også […]

Read More

Besøksforbud

Besøksforbud

Bestemmelsen som regulerer besøksforbud finner du i straffeprosessloven § 222 a og ikke i straffeloven. Et besøksforbud er ikke en straff, men et virkemiddel som skal virke preventivt hvor det er en fare for at noen begår straffbare forhold mot en person. Hvis man ikke er enig i besøksforbudet man er ilagt så kan man […]

Read More