Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Besøksforbud

Besøksforbud

Bestemmelsen som regulerer besøksforbud finner du i straffeprosessloven § 222 a og ikke i straffeloven. Et besøksforbud er ikke en straff, men et virkemiddel som skal virke preventivt hvor det er en fare for at noen begår straffbare forhold mot en person. Hvis man ikke er enig i besøksforbudet man er ilagt så kan man […]

Read More