Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Valg ved forkynning av dom

Valg ved forkynning av dom

Etter gjennomført straffesak i tingretten (hovedforhandling, varetektsfengsling eller eventuelt tilståelsesdom) skal dommen forkynnes for tiltalte/siktede. Uansett hvordan dommen blir forkynt så vil det være tre valg. Akseptere dommen Anke på stedet Betenkningstid Som regel diskuterer forsvarer og klient på forhånd hvilket alternativ som skal velges ved forskjellige utfall. Ved frifinnelse vil de fleste naturligvis akseptere […]

Read More