Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Ordensforstyrrelse i straffeloven – Hva innebærer det?

Ordensforstyrrelse i straffeloven – Hva innebærer det?

Straffeloven § 181 omhandler ordensforstyrrelse, og er en bestemmelse som kan ha store konsekvenser for de som blir dømt for å ha forstyrret den offentlige fred og orden. Ifølge loven kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 6 måneder dersom man ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer den alminnelige fred og […]

Read More