Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

DNA-analyser – Slik fungerer det

DNA-analyser – Slik fungerer det

DNA-analyser er blitt en viktig del av norsk politietterforskning etter den såkalte DNA-reformen i 2008. Endringene innebar at enhver politibetjent kan sikre biologiske spor på et åsted. Men hva skjer egentlig med prøvene etter at de er innsamlet? Ved hjelp av en DNA-analyse kan politiet koble en person til et sted eller en gjenstand. Dette […]

Read More

EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) Artikkel 7

EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) Artikkel 7

EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) er en konvensjon som gir en rekke rettigheter til alle mennesker innenfor Europarådets medlemsland. Artikkel 7 i EMK er en av de viktigste artiklene, og den gir en av de mest grunnleggende rettighetene som mennesker har, nemlig retten til ikke å bli straffet for handlinger som ikke var forbudt på det […]

Read More