Chat with us, powered by LiveChat

Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Status som?

Status som?

  Du kan ha tre forskjellige statuser i en etterforskning hvor det er antatt at du har gjort noe straffbart Mistenkt Mistenkt er laveste nivå og er utgangspunktet når mistanken retter seg mot deg i en sak. Siktet (straffeprosessloven § 82) Siktet er du når du er erklært for siktet eller når forfølging mot deg […]

Read More

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Dersom du er mistenkt i en straffesak har du en rett til ikke å forklare deg. Det er likevel normalt sett slik at du bør møte til innkalt avhør selv om du ikke har tenkt å forklare deg. Mitt råd er å ha med seg advokat i slike avhør da etterforskeren nesten alltid vil presse […]

Read More

Advokat med i politiavhør

Advokat med i politiavhør

Dersom du er innkalt til politiavhør (mistenkt eller siktet for et straffbart forhold) eller du er pågrepet og det skal tas et avhør av deg så har du krav på å la deg bistå av advokat under avhøret. Advokaten som er med deg i avhør har i utgangspunktet en passiv rolle. Det vil si at […]

Read More