Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Valg ved forkynning av dom

Valg ved forkynning av dom

Etter gjennomført straffesak i tingretten (hovedforhandling, varetektsfengsling eller eventuelt tilståelsesdom) skal dommen forkynnes for tiltalte/siktede. Uansett hvordan dommen blir forkynt så vil det være tre valg. Akseptere dommen Anke på stedet Betenkningstid Som regel diskuterer forsvarer og klient på forhånd hvilket alternativ som skal velges ved forskjellige utfall. Ved frifinnelse vil de fleste naturligvis akseptere […]

Read More

Benådning

Benådning

Benådning er omtalt i påtaleinstruksen § 31-1   Påtaleinstruksen § 31-1.Benådning av straff Søker en domfelt som er på frifot om benådning for straff, skal det politidistrikt som tidligere har behandlet straffesaken forberede benådningssaken. Gjelder søknaden benådning for flere forhold, skal det politidistrikt som har ansvar for den nyeste straffesaken forberede benådningssaken og innhente relevante […]

Read More

Når er et straffbart forhold foreldet

Når er et straffbart forhold foreldet

Når et straffbart forhold er foreldet varierer etter hvilken strafferamme bestemmelsen som regulerer lovbruddet har.   Straffeloven § 86. Foreldelsesfristen Fristen for foreldelse av straffansvar er a) 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år, b) 5 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 3 år, c) […]

Read More

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Ingen plikt til å forklare deg for politiet

Dersom du er mistenkt i en straffesak har du en rett til ikke å forklare deg. Det er likevel normalt sett slik at du bør møte til innkalt avhør selv om du ikke har tenkt å forklare deg. Mitt råd er å ha med seg advokat i slike avhør da etterforskeren nesten alltid vil presse […]

Read More

Fritt forsvarervalg

Fritt forsvarervalg

Visste du at du kan velge akkurat den advokaten du selv vil ha? I Norge har vi det vi kaller for fritt forsvarervalg. Det vil si at selv om du får tildelt en tilfeldig advokat eller en fast forsvarer så kan du velge den advokaten du ønsker. Mange har en advokat de stoler på eller […]

Read More

Straffeloven § 102

Straffeloven § 102

§ 102. Forbrytelse mot menneskeheten For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning, a) dreper en person, b) utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis, c) […]

Read More