Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Påtaleinstruksen § 7-4: Iverksetting av etterforsking

Påtaleinstruksen § 7-4: Iverksetting av etterforsking

Når det foreligger en rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold som forfølges av det offentlige, skal etterforsking iverksettes. Det kan også være tilfeller hvor etterforsking skal gjennomføres selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Dette er for å oppklare årsakene til hendelser som kan ha medført […]

Read More