Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Hva er vilkårene for samfunnsstraff?

Hva er vilkårene for samfunnsstraff?

Samfunnsstraff er en alternativ reaksjonsform til fengselsstraff som kan idømmes dersom visse vilkår er oppfylt. Dette er regulert i straffeloven § 48, hvor det er fastsatt tre vilkår som må være til stede for at samfunnsstraff skal kunne idømmes. Det første vilkåret som må være oppfylt er at det ellers ikke ville ha blitt idømt […]

Read More