Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Status som?

Status som?

  Du kan ha tre forskjellige statuser i en etterforskning hvor det er antatt at du har gjort noe straffbart Mistenkt Mistenkt er laveste nivå og er utgangspunktet når mistanken retter seg mot deg i en sak. Siktet (straffeprosessloven § 82) Siktet er du når du er erklært for siktet eller når forfølging mot deg […]

Read More