Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Hva er betinget fengselsstraff?

Hva er betinget fengselsstraff?

Straffeloven § 34 gir muligheten til å utsette fullbyrdelsen av en dom på fengselsstraff, ved å gi den domfelte en prøvetid. Prøvetiden er som regel to år, men kan forlenges til maksimalt fem år i visse tilfeller. For å bli tildelt fullbyrdingsutsettelse, må den domfelte oppfylle vilkåret om at han eller hun ikke begår nye […]

Read More