Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Hva er DNA-registeret og hvorfor er det viktig?

Hva er DNA-registeret og hvorfor er det viktig?

DNA-registeret er en database som inneholder DNA-profiler fra personer som er mistenkt eller dømt for en straffbar handling. Registret er delt inn i et sporregister og et personregister, og er underlagt Kripos og reguleres av norsk lov. Sporprøver med tilknytning til en straffbar handling lagres i sporregisteret, mens profiler knyttet til personer som er mistenkt […]

Read More