Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Straffeloven § 5 – Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet

Straffeloven § 5 – Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet

I dagens globaliserte samfunn blir stadig flere handlinger utført i utlandet. Dette gjelder også straffbare handlinger. Men hvordan fungerer straffeloven i Norge når det kommer til handlinger som er foretatt i utlandet? I Norge gjelder straffeloven for handlinger foretatt av en norsk statsborger, en person med bosted i Norge eller på vegne av et foretak […]

Read More

DNA-analyser – Slik fungerer det

DNA-analyser – Slik fungerer det

DNA-analyser er blitt en viktig del av norsk politietterforskning etter den såkalte DNA-reformen i 2008. Endringene innebar at enhver politibetjent kan sikre biologiske spor på et åsted. Men hva skjer egentlig med prøvene etter at de er innsamlet? Ved hjelp av en DNA-analyse kan politiet koble en person til et sted eller en gjenstand. Dette […]

Read More

Når skal politiet underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om kriminelle handlinger?

Når skal politiet underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om kriminelle handlinger?

Påtaleinstruksen § 7-2 gir politiet en klar instruks om når det skal underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om særlig alvorlige lovbrudd eller andre straffbare forhold som vekker stor oppsikt. Dette gjelder også når politikammeret ikke har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre etterforskningen eller når det bør overveies å sentralisere ledelsen av etterforskningen. For større saker om […]

Read More

Påtaleinstruksen § 7-4: Iverksetting av etterforsking

Påtaleinstruksen § 7-4: Iverksetting av etterforsking

Når det foreligger en rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold som forfølges av det offentlige, skal etterforsking iverksettes. Det kan også være tilfeller hvor etterforsking skal gjennomføres selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Dette er for å oppklare årsakene til hendelser som kan ha medført […]

Read More

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Enhver som er mistenkt i en straffesak kan velge ikke å forklare seg eller han kan velge å ikke forklare seg uten advokat. Som mistenkt har man ikke plikt på noe trinn i etterforskningen eller i domstolen til å forklare seg. Man kan gjennomgå hele prosessen uten noen gang å ha sagt et ord og […]

Read More