Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Når skal politiet underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om kriminelle handlinger?

Når skal politiet underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om kriminelle handlinger?

Påtaleinstruksen § 7-2 gir politiet en klar instruks om når det skal underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om særlig alvorlige lovbrudd eller andre straffbare forhold som vekker stor oppsikt. Dette gjelder også når politikammeret ikke har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre etterforskningen eller når det bør overveies å sentralisere ledelsen av etterforskningen. For større saker om […]

Read More