Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Hva er nødverge i strafferetten?

Hva er nødverge i strafferetten?

Nødverge er en rettighet som gir oss mulighet til å forsvare oss mot et ulovlig angrep uten å bli straffet for det. Dette betyr at vi har lov til å bruke nødvendig makt for å avverge eller forsvare oss mot en angriper, selv om det kan innebære en viss risiko eller skade. For å bruke […]

Read More