Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) Artikkel 7

EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) Artikkel 7

EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) er en konvensjon som gir en rekke rettigheter til alle mennesker innenfor Europarådets medlemsland. Artikkel 7 i EMK er en av de viktigste artiklene, og den gir en av de mest grunnleggende rettighetene som mennesker har, nemlig retten til ikke å bli straffet for handlinger som ikke var forbudt på det […]

Read More